Dobrodojdovte na na{iot veb sajt!

GEN Group Web Design Studioto vi prireduva u{te edno iznenaduvawe,proekt realiziran so pomo{ na Microsoft FrontPage 2003. ATEQE e proekt za umetnosta.Fotografiite se sopstvenost na Goce Bogdanoski.Mo`ete da gi upotrebite za komercijalna ili li~na upotreba.Ve molime da ni pi{ite na na{iot E-mail. U`ivajte :)

Prisustvo vo svetot na umetnosta

Osnovaweto na GEN GROUP Ateqeto datira od krajot na 2006,od strana na Goce Bogdanoski.

Vo svojot prv tvore~ki ciklus od 4 sliki maslo na platno preovladuva geometrijata. ”

The purest and most thoughtful minds are those which love color the most.

 

Dela na Goce Bogdanoski nacrtani so AAA logo softverot vo 2004

       

      

      

      

     

     

      

                  Sinopsis

Qubovta kon crtaweto kaj gore navedeniov umetnik datira od osnovno u~ili{te